Ponton43

Een (buiten)gewone kans op een diploma secundair onderwijs.

Ponton43 is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 opleidingsvorm 4 (OV4). De school richt zich op jongeren met gedrags - en emotionele problemen die over de mogelijkheden beschikken om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Ponton43 is anders! We bieden een duidelijk kader, structuur en gevarieerde lesmethodes aan. Binnen Ponton43 wordt er sterk ingezet op het versterken van sociale vaardigheden met de bedoeling dat de jongeren hun studies in het secundair onderwijs kunnen aanvatten, verderzetten en afronden.

De eerste graad wordt georganiseerd in Ponton43 te Lovenjoel. Vanaf de tweede graad organiseert Ponton43 onderwijs in nauwe samenwerking met de scholen van KSLeuven.

Inschrijven Ponton43 - Aanmelden wachtlijst

Na het afronden van de aanmeldperiode krijgen de leerlingen die een ticket verkregen de kans zich in te schrijven. Zij worden tussen 16 mei en 12 juni uitgenodigd voor een gesprek om hun inschrijving in Ponton43 concreet te maken.

Op dit moment zijn er 3 plaatsen vrij op Ponton43. We weten dat dit snel kan veranderen, je kan je best aanmelden op de wachtlijst zodat we je kunnen verwittigen als er plaatsen vrijkomen. Je kan je hier inschrijven op de wachtlijst.

Toewijzingen schooljaar 2023-2024

Op 11 mei worden de aangemelde leerlingen op de hoogte gebracht of ze al dan niet kunnen starten. De inschrijvingen gaan door tussen 16 mei en 12 juni.

Vacatures schooljaar 2023-2024:

  • Leerkracht PAV

Steun Ponton43!

Steun ons via de Koning Boudewijnstichting met een online gift.

Atelier vrijwilligers:

Hey gepassioneerde vrijwilliger, Ponton43 is op zoek naar jou!

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van Ponton43!

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs regio Leuven

Tervuursesteenweg 295

3001 Leuven

© 2023 ponton43

Facebook icon
Email icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge