Praktisch

Ponton43 is één van de 4 scholen van Vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs regio Leuven. Samen met BuBaO Ter Bank, BuSO Ter Bank en BuBaO Ten Desselaer verzorgt Ponton43 een ruim aanbod van buitengewoon onderwijs.

Download hier het beeldvormingsdocument dat voorafgaand aan de inschrijving door het CLB-anker dient ingevuld te worden.

Toewijzingen schooljaar 2023-2024

Op 11 mei worden de aangemelde leerlingen op de hoogte gebracht of ze al dan niet kunnen starten. De inschrijvingen gaan door tussen 16 mei en 12 juni.

Aanmelden / inschrijven

Kom je graag naar Ponton43?

 • Spreek je CLB-anker aan.

 • Bekijk samen met je CLB-anker of je zoon/dochter in aanmerking komt om de overstap te maken naar OV4 type 3.

 • Meld je aan tussen 27 maart 14u en 21 april 14u

 • Aanmelden moet niet door de ouders of voogd van een jongere gebeuren. De inschrijving daarentegen is pas geldig na goedkeuring van de wettelijke verantwoordelijke van de jongere.

 • Beschikt u niet over de mogelijkheid (computer, internet, …) om zelf digitaal aan te melden, kan u contact opnemen met David Bruyninckx (coördinator van Ponton43). David.bruyninckx@ksleuven.be

Hoe worden de beschikbare plaatsen toegekend?

 • Er wordt geen rekening gehouden met de volgorde van aanmelding.

 • Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, bepaalt toeval wie de plaats krijgt.

 • Iedereen die zich aangemeld heeft, verneemt op 11 mei of hij/zij kan starten.

 • Tussen 16 mei en 12 juni kunnen de toegewezen leerlingen zich inschrijven.

Wat als je niet hebt aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

 • Op 16 mei starten de vrije inschrijvingen op school.

 • Als de school nog vrije plaatsen heeft, kan je onmiddellijk inschrijven.

 • Als de school geen vrije plaatsen meer heeft, word je op de wachtlijst geplaatst.

Inschrijving?

 • De inschrijving gebeurt via een rondetafelgesprek waar alle betrokkenen op uitgenodigd worden.

 • Het beeldvormingsdocument dient voorafgaand aan de inschrijving door het CLB-anker ingevuld te worden.

info schooljaar 2023-2024

De praktische info vindt u ook terug in onze folder die u hier kan downloaden

Studieaanbod

De school start op 1 september 2023 met een eerste graad A- en B-stroom, gevolgd door een opbouw naar een 2de en 3de graad

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs regio Leuven

Tervuursesteenweg 295

3001 Leuven

© 2023 ponton43

Facebook icon
Email icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge